polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Subject = "nadzór pedagogiczny - Polska - XX w. ; nauczyciele - praca - efektywność - badanie ; nauczanie - kontrola ; dyrektorzy"]