polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Subject = opozycja polityczna nielegalna \- Polska \- 1956\-1989r. ; internowani ; ośrodki odosobnienia internowanych ; NSZZ \"Solidarność\" ; obóz dla wojskowych i funkcjonariuszy MO ; Sztutno ; Włodzimierz Amszaruk ; Jan Domagała]