polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Subject = "dziecko niepełnosprawne - rehabilitacja ; szkolnictwo specjalne ; uczniowie szkół specjalnych ; programy autorskie (pedagog.) - Polska - od 1989 r. ; indywidualny tok nauki ; Specjalne Potrzeby Edukacyjne"]