polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Source = "Rocznik Chełmski. T. 13 / red. nacz. Emil Horoch ; Stowarzyszenie Rocznik Chełmski ; Chełmska Biblioteka Publiczna im. M. P. Orsetti ; Chełmskie Stowarzyszenie Techniczne im. E. Stobnickiego. - Chełm : Stowarzyszenie Rocznik Chełmski : Chełmska Biblioteka Publiczna im. M. P. Orsetti : Chełmskie Stowarzyszenie Techniczne im. E. Stobnickiego, 2009. - 375, [1] s. : il. ; 24 cm. ISSN 1425-6665"]