polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Source = "Rocznik Chełmski. T. 2 / red. nacz. Tadeusz Radzik ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Chełmie Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Chełmie ; Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Chełmie. - Chełm : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1996. - 557 s. : il. ; 24 cm. ISSN 1425-6665."]