polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 1074

Readers on-line: 200

Total number of users since Jan 8, 2014: 4500209

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

Page1of42 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Programy szkoły podstawowej dla umysłowo upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym : klasy I-VIII. [2309]
 2. Pejzaż w malarstwie Zbigniewa Abraszka [2280]
 3. Program szkół ponadpodstawowych : przysposobienie obronne [1756]
 4. Program szkoły podstawowej : przysposobienie czytelnicze i informacyjne [1541]
 5. Minimum programowe przedmiotów ogólnokształcących w szkołach podstawowych i średnich : obowiązujące od 1 września 1992 [891]
 6. Program liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego i technikum : język rosyjski : dla rozpoczynających naukę tego języka w szkole średniej [657]
 7. Moje miasto i okolice. [633]
 8. Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie. Cz. I ZIMA [621]
 9. Ruch oporu w gminie Wojsławice : (zarys organizacji, ludzie, działania) [586]
 10. Program wychowania w przedszkolu dzieci 3-6-letnich [537]
 11. Program szkoły podstawowej : matematyka : klasy IV-VIII [535]
 12. Program szkoły podstawowej : język polski : klasy IV-VIII [524]
 13. Program nauczania początkowego klasy I-III [442]
 14. Język rosyjski : kurs podstawowy : program nauczania dla szkoły średniej (liceum ogólnokształcącego, technikum, liceum zawodowego) [367]
 15. Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie. Cz. IV LATO [343]
 16. Gubernia chełmska [327]
 17. Bezpieczny Internet : program profilaktyczny realizowany w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie [314]
 18. Stadion Narodowy w Warszawie, 2014 [299]
 19. Gofred albo Jerozolima wyzwolona [260]
 20. Polskie miesiące : [2 bloczki po 8 znaczków] / Poczta "Solidarność" [252]
 21. Zmiany w programach nauczania szkół ponadpodstawowych [244]
 22. Program zasadniczej szkoły zawodowej : przysposobienie obronne (obrona cywilna) [240]
 23. Program nauczania języka francuskiego dla klasy 1-4 liceum ogólnokształcącego oraz średnich szkół zawodowych (wymiar 6 godz. tygodniowo) [237]
 24. Program zasadniczej szkoły zawodowej : kultura fizyczna [236]
 25. 100 lat działalności nauczycielskiej organizacji związkowej Ziemi Chełmskiej : (zarys dziejów) [212]