polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 1055

Readers on-line: 135

Total number of users since Jan 8, 2014: 2131852

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jan 8, 2014

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [384]
 2. broszura [152]
 3. artykuł z czasopisma [144]
 4. książka [134]
 5. druk ulotny [69]
 6. obraz olejny [35]
 7. dokument pismienniczy [28]
 8. dokument graficzny [26]
 9. rysunek [18]
 10. odrębna praca [15]
 11. fragment książki [10]
 12. fotografia [9]
 13. dokument piśmienniczy [7]
 14. dokument życia społecznego [6]
 15. czsopismo [6]
 16. karta pocztowa [3]
 17. wydawnictwo okazjonalne [2]
 18. obraz [1]
 19. nuty [1]
 20. kalendarz [1]
 21. dokument życia społecznego, odezwa [1]
 22. dokument życia społecznego, broszura [1]
 23. dokument życia społecznego, apel [1]
 24. czasopismo internowanych [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. broszura [6510]
 2. czasopismo [4184]
 3. książka [3450]
 4. obraz olejny [2193]
 5. artykuł z czasopisma [1787]
 6. fotografia [1068]
 7. druk ulotny [653]
 8. dokument graficzny [505]
 9. obraz [463]
 10. dokument pismienniczy [198]
 11. rysunek [183]
 12. dokument piśmienniczy [109]
 13. wydawnictwo okazjonalne [76]
 14. karta pocztowa [45]
 15. czsopismo [43]
 16. czasopismo internowanych [37]
 17. dokument życia społecznego [34]
 18. odrębna praca [27]
 19. fragment książki [27]
 20. nuty [26]
 21. kalendarz [15]
 22. dokument życia społecznego, odezwa [5]
 23. dokument życia społecznego, apel [5]
 24. dokument życia społecznego, broszura [3]

More statistics...