polski   English  
 

Cyfrowa Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 1001

Obecnie czytających: 0

Łączna liczba czytelników od dnia 2014-01-08: 331076

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2014-01-08

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. czasopismo [383]
 2. broszura [151]
 3. artykuł z czasopisma [134]
 4. książka [97]
 5. druk ulotny [69]
 6. obraz olejny [35]
 7. dokument pismienniczy [28]
 8. dokument graficzny [26]
 9. rysunek [18]
 10. odrębna praca [14]
 11. fotografia [9]
 12. dokument piśmienniczy [7]
 13. fragment książki [6]
 14. dokument życia społecznego [6]
 15. czsopismo [6]
 16. karta pocztowa [3]
 17. wydawnictwo okazjonalne [2]
 18. obraz [1]
 19. nuty [1]
 20. kalendarz [1]
 21. dokument życia społecznego, odezwa [1]
 22. dokument życia społecznego, broszura [1]
 23. dokument życia społecznego, apel [1]
 24. czasopismo internowanych [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. czasopismo [3053]
 2. broszura [2323]
 3. obraz olejny [865]
 4. książka [658]
 5. artykuł z czasopisma [583]
 6. druk ulotny [521]
 7. fotografia [504]
 8. dokument graficzny [282]
 9. obraz [279]
 10. dokument pismienniczy [176]
 11. rysunek [91]
 12. dokument piśmienniczy [71]
 13. wydawnictwo okazjonalne [50]
 14. karta pocztowa [40]
 15. czsopismo [34]
 16. dokument życia społecznego [33]
 17. czasopismo internowanych [20]
 18. odrębna praca [18]
 19. fragment książki [16]
 20. kalendarz [9]
 21. nuty [5]
 22. dokument życia społecznego, odezwa [5]
 23. dokument życia społecznego, apel [5]
 24. dokument życia społecznego, broszura [3]

Więcej statystyk...