polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 1055

Readers on-line: 136

Total number of users since Jan 8, 2014: 1833733

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Jan 8, 2014

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [384]
 2. broszura [152]
 3. artykuł z czasopisma [144]
 4. książka [134]
 5. druk ulotny [69]
 6. obraz olejny [35]
 7. dokument pismienniczy [28]
 8. dokument graficzny [26]
 9. rysunek [18]
 10. odrębna praca [15]
 11. fragment książki [10]
 12. fotografia [9]
 13. dokument piśmienniczy [7]
 14. dokument życia społecznego [6]
 15. czsopismo [6]
 16. karta pocztowa [3]
 17. wydawnictwo okazjonalne [2]
 18. obraz [1]
 19. nuty [1]
 20. kalendarz [1]
 21. dokument życia społecznego, odezwa [1]
 22. dokument życia społecznego, broszura [1]
 23. dokument życia społecznego, apel [1]
 24. czasopismo internowanych [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. broszura [6072]
 2. czasopismo [4090]
 3. książka [2946]
 4. obraz olejny [2076]
 5. artykuł z czasopisma [1698]
 6. fotografia [1025]
 7. druk ulotny [641]
 8. dokument graficzny [484]
 9. obraz [449]
 10. dokument pismienniczy [196]
 11. rysunek [168]
 12. dokument piśmienniczy [107]
 13. wydawnictwo okazjonalne [76]
 14. karta pocztowa [42]
 15. czsopismo [39]
 16. czasopismo internowanych [35]
 17. dokument życia społecznego [34]
 18. odrębna praca [26]
 19. fragment książki [26]
 20. nuty [23]
 21. kalendarz [15]
 22. dokument życia społecznego, odezwa [5]
 23. dokument życia społecznego, apel [5]
 24. dokument życia społecznego, broszura [3]

More statistics...