polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 1078

Readers on-line: 77

Total number of users since Jan 8, 2014: 5783510

Collection

Library

Frequently read publications : Jednodniówki i wydawnictwa okazjonalne

Page1of3 pages

1 | 2 | 3
 1. Ruch oporu w gminie Wojsławice : (zarys organizacji, ludzie, działania) [606]
 2. Gubernia chełmska [354]
 3. 100 lat działalności nauczycielskiej organizacji związkowej Ziemi Chełmskiej : (zarys dziejów) [224]
 4. Z dziejów Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego - Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Chełmie [208]
 5. Poleskimi śladami Tadeusza Kościuszki [184]
 6. Miejsca pamięci Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" - Inspektoratu Chełmskiego "WiN" Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego (1) [124]
 7. Dzieje Szkoły Podstawowej w Majdanie Ostrowskim : (zarys) [109]
 8. Pamięci chełmsko-podlaskich unitów (1864-1905) [101]
 9. Pamięci Z. J. Rumla (1916-1943) : w 65. rocznicę śmierci poety [100]
 10. Stara polska wieś : zachowane w pamięci [98]
 11. Miejsca pamięci Armii Krajowej - Światowego Związku Żołnierzy AK Koła Chełm (4) [91]
 12. Miejsca pamięci Armii Krajowej - Światowego Związku Żołnierzy AK Koła Chełm (3) [85]
 13. Materiały do dziejów szkolnictwa zawodowego w Chełmie [84]
 14. Chełmska Szkoła Techniczna : dyrektorzy i nauczyciele w jej dziejach [81]
 15. I Zjazd Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych. Biuletyn Zjazdowy. Chełm`89 [75]
 16. Kwestia "chełmska" w polityce rosyjskiej (1864-1915) [68]
 17. Andrzej Marynowski : dyrektor Szkoły Rolniczej w Okszowie [65]
 18. Uczta u progu Kresów : Ogólnopolski Konkurs Poetycki w Chełmie [63]
 19. Miejsca pamięci Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" - Inspektoratu Chełmskiego "WiN" Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego (7) [62]
 20. Miejsca pamięci Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" - Inspektoratu Chełmskiego "WiN" Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego (6) [60]
 21. Zamknięta historia chełmskiej Szkoły Technicznej [57]
 22. Stadarnia wczoraj i dziś [52]
 23. Niemieckie i ukraińskie szkolnictwo w powiecie chełmskim w okresie okupacji 1939-1944 : zarys problematyki [52]
 24. Miejsca pamięci Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" - Inspektoratu Chełmskiego "WiN" Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego (5) [48]
 25. Edukacja i Tradycje : biuletyn nr 3 [48]