polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 1074

Readers on-line: 202

Total number of users since Jan 8, 2014: 4500601

Collection

Library

Frequently read publications : cultural heritage - books

 1. Gofred albo Jerozolima wyzwolona [260]
 2. Górka-1939 : jednodniówka noworoczna [109]
 3. Zrzeszenia wiejskie : dźwignia kultury i dobrobytu ludności wiejskiej : spółki, związki i kółka rolnicze [108]
 4. Podręcznik do nauki rysunku [98]
 5. Swoboda i przymus w wychowaniu : siedem rozpraw pedagogicznych [95]
 6. Polskie Archiwum Psychologji : t. 9 nr 1 : kwartalnik poświęcony zagadnieniom psychologji teoretycznej i stosowanej [86]
 7. Pacholę hetmańskie : dyaryusz Walentego Rożanki / przez Wincentego Pola [84]
 8. Pamiętniki Franciszka Karpińskiego [73]
 9. Metoda projektów w nauczaniu [48]
 10. Świetlica dla młodzieży szkolnej [48]
 11. Mała apteczka ziołowa [43]
 12. Najjaśniejsza Rzeczpospolita : rozważania o służbie obywatelskiej młodzieży [34]
 13. Parana : wspomnienia z podróży w roku 1914 : z 16 ilustracjami i mapą Parany [34]
 14. Marja : powieść ukraińska [33]
 15. Solfeż polski : podręcznik czytania nut głosem oparaty na polskiej pieśni ludowej, w układzie 1, 2 i 3 głosowym, przeznaczony dla szkół powszechnych, średnich zawodowo-muzycznych i seminarjów nauczycielskich. Cz. 1 [33]
 16. Wykształcenie według planu daltońskiego [31]
 17. Przewodnik do wypychania ptaków i ssaków : z 19-ma oryginalnymi rysunkami [31]
 18. Wycieczka w przestworza : opowiadania o świecie słońc i gwiazd, oparte na najnowszych badaniach naukowych [28]
 19. Selim Mirza ; Czy ci najmilszy? [24]
 20. Zarys logiki : dla klas wyższych szkół średnich : ze szczególnym uwzględnieniem seminarjów nauczycielskich [23]
 21. Rachunkowość spółdzielni uczniowskiej [22]
 22. Zajęcia rękodzielnicze w szkole : roboty z drzewa : podręcznik dostosowany do programu nauki na klasę V, VI i VII szkoły powsz. i I klasę gimn. [20]
 23. Książę Józef Poniatowski [20]
 24. Praktyczne wskazówki o wychowaniu dzieci : książka dla rodziców i wychowawców [20]
 25. Geometrja : w zakresie szkoły średniej [20]