polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 1074

Readers on-line: 196

Total number of users since Jan 8, 2014: 4499973

Collection

Library

Frequently read publications : curricula

 1. Programy szkoły podstawowej dla umysłowo upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym : klasy I-VIII. [2309]
 2. Program szkół ponadpodstawowych : przysposobienie obronne [1756]
 3. Program szkoły podstawowej : przysposobienie czytelnicze i informacyjne [1541]
 4. Minimum programowe przedmiotów ogólnokształcących w szkołach podstawowych i średnich : obowiązujące od 1 września 1992 [891]
 5. Program liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego i technikum : język rosyjski : dla rozpoczynających naukę tego języka w szkole średniej [657]
 6. Program wychowania w przedszkolu dzieci 3-6-letnich [537]
 7. Program szkoły podstawowej : matematyka : klasy IV-VIII [535]
 8. Program szkoły podstawowej : język polski : klasy IV-VIII [524]
 9. Program nauczania początkowego klasy I-III [442]
 10. Język rosyjski : kurs podstawowy : program nauczania dla szkoły średniej (liceum ogólnokształcącego, technikum, liceum zawodowego) [367]
 11. Zmiany w programach nauczania szkół ponadpodstawowych [244]
 12. Program zasadniczej szkoły zawodowej : przysposobienie obronne (obrona cywilna) [240]
 13. Program nauczania języka francuskiego dla klasy 1-4 liceum ogólnokształcącego oraz średnich szkół zawodowych (wymiar 6 godz. tygodniowo) [237]
 14. Program zasadniczej szkoły zawodowej : kultura fizyczna [236]
 15. Program szkoły podstawowej : Język polski : klasa VI (6 godzin tygodniowo) [209]
 16. Aneks do programu wychowania fizycznego klasy I-IV szkoły podstawowej : mini-gry sportowe [186]
 17. Program technikum 5-letniego oraz technikum 3-letniego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej : kultura fizyczna [170]
 18. Biologia z higieną i ochroną przyrody : program nauczania w klasach 4-8 szkoły podstawowej [155]
 19. Program liceum ogólnokształcącego, technikum i liceum zawodowego : wiedza o społeczeństwie [155]
 20. Program liceum ogólnokształcącego oraz liceum zawodowego i technikum : biologia z higieną i ochroną środowiska [150]
 21. Program liceum ogólnokształcącego (profil klasyczny) : język łaciński [147]
 22. Program liceum ogólnokształcącego (profil klasyczny) : język grecki [141]
 23. Program szkół nietechnicznych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej : geografia [139]
 24. Program nauczania początkowego : klasa I [134]
 25. Program zasadniczej szkoły zawodowej : język polski [133]